ทำไป-เรียนไป
                .....................................
                
     อยู่อย่างมีสุขภาพดี
   โรงเรียนผู้นำ